Nilai & Tanggungjawab Kami

Memperkasakan Petani Kecil & Terpinggir

Komitmen Al Ard untuk menyokong petani dan memberi kembali kepada masyarakat menyebabkan mereka membentuk Perikatan (Palestine Fertile Land Alliance), yang menyokong komuniti petani di setiap peringkat. Perikatan ini terdiri daripada petani, koperasi, pakar pertanian, perdagangan adil dan pakar organik, penyedia sambungan, syarikat dan NGO yang kesemuanya ingin menyokong mata pencarian pertanian dan mengekalkan tanah. Idea ini adalah untuk menggalakkan perdagangan adil dan amalan organik di Palestin dan untuk mewujudkan pasaran yang mampan untuk komuniti petani miskin.

Tanggungjawab Sosial

Bekerja dengan cara ini membawa impak ekonomi dan sosial yang besar kepada komuniti Peladang Palestin. Daripada petani yang melabur di ladang mereka dengan betul dan mengembangkan tanah mereka kepada ahli koperasi wanita yang kini lebih berdikari dan suara yang lebih lantang di rumah dan komunitinya, Al Ard membantu orang ramai menjalani kehidupan yang lebih makmur dan bermaruah.

Tanggungjawab Alam Sekitar

Kami percaya dengan amalan pertanian beretika dan ekologi di Palestin, kami menggabungkan pengetahuan tempatan tradisional yang telah lama membantu dengan kepakaran saintifik terkini untuk memelihara dan meningkatkan alam sekitar dan sistem semula jadi yang membawa kepada kemampanan yang lebih baik dan mata pencarian yang lebih baik untuk petani.

Kawalan Lalat Zaitun menggunakan perangkap dan bukannya menggunakan bahan kimia
Kurangkan pelepasan CO2 dengan menanam lebih banyak pokok
Amalan pertanian tradisional

Kepekaan Jantina

Kami percaya kami mempunyai tanggungjawab sosial untuk membantu wanita Palestin dengan mewujudkan peluang untuk mereka mencapai cita-cita mereka. Itu‘ tambahan untuk mengiktiraf kepentingan kerja berpasukan: bersama dengan lelaki. “Alard” didedikasikan untuk sentiasa menyokong koperasi wanita. Ia sentiasa menumpukan perhatian dalam menggaji lebih ramai wanita.

Contoh koperasi wanita yang kakitangan pentadbiran dan berfungsi kebanyakannya adalah wanita : Persatuan Beita untuk membuat Sabun Minyak Zaitun, Persatuan Dura untuk menghasilkan Maftoul. Persatuan ini telah membolehkan ramai wanita bekerja dalam banyak projek yang produktif. Di samping itu, “Al’ard” membuat pelbagai perjanjian dengan koperasi wanita yang berbeza untuk mengusahakan projek bersama, untuk menyediakan pekerja yang mengambil bahagian dengan kemahiran teknikal dan pengurusan, memberi mereka kefahaman untuk mempromosikan peranan pembangunan yang memberi perkhidmatan kepada sektor pertanian dengan prov produk berkualiti kepada pengguna. “Al’ard” sentiasa memastikan untuk menyediakan produk pertanian terbaik daripada tangan wanita Palestin. Selain itu, “Al’ard” percaya dalam memberikan wanita peluang yang sama dengan lelaki dalam penciptaan, pengeluaran. Menyediakan peluang yang sama untuk wanita Palestin adalah penunjuk keadilan dan maruah negara yang telah dicapai oleh wanita Palestin